English

 

  profil tvrtke
  projektiranje
  kvaliteta
  ICT sustavi
  sustavi zaštite
  reference
  uprava i stručni tim
  kontakt
  gdje smo

 
 
 

 

SUSTAVI ZAŠTITE

 

U području sustava zaštite, tvrtka AZTEK , uz bogato višegodišnje iskustvo djelatnika te  sve strukovne i zakonske ovlasti, obavlja usluge savjetovanja, projektiranja, i upravljanja osobne, materijalne i informatičke sigurnosti korisnika.

Primjenjujući moderna integralna sigurnosna rješenja temeljena na informatičkim i telekomunikacijskim tehnologijama, te sustavima tehničke zaštite poput:

1

·   video nadzora,

·   kontrole pristupa,

·   protuprovale i protuprepada,

·   detekcije,

·   vatrodojave i plinodojave, a

·   uključujući nadzorne centre i

·   sustave obavješćivanja i uzbunjivanja,

1

tvrtka AZTEK je visokospecijalizirana za optimiranje rješenja sigurnosti kroz nuđenje sljedećih usluga:

 

·   analiza stanja sustava zaštite (analiza rizika

   poslovnih procesa i njihove

   međusobne ovisnosti),

·   izrada projektne dokumentacije sustava zaštite

   (procjena ugroženosti i elaborat sigurnosti,

   idejno rješenje, glavni/izvedbeni projekt, projekt

   izvedenog stanja),

·   izrada dokumentacije upravljanja sustavima

   zaštite,

·   izrada dokumenata općeg akta zaštite,

·   priprema i evaluacija natječaja

·   vođenje cjelokupnog procesa

   implementacije  sustava zaštite

·   izrada potrebnih dokumenata u skladu sa

   zakonskom regulativom

·   primopredaja sustava zaštite nakon izvršene

   implementacije

·   periodični pregled sustava zaštite (funkcijsko

   ispitivanje sustava, pregled usklađenosti

   postojećih    sustava sa zakonskom regulativom

   i izrada    dokumentacije o trenutnom stanju i

   eventualno    potrebnim zahvatima na istima)

·   edukacija zaposlenika (educiranje zaposlenika o

   načinu rada i korištenju sustava zaštite)

na vrh stranice

na početnu stranicu