English

 

  profil tvrtke
  projektiranje
  kvaliteta
  ICT sustavi
  sustavi zaštite
  reference
  uprava i stručni tim
  kontakt
  gdje smo

 
 
 

 

REFERENCE - KORISNICI USLUGA 

 

PROJEKTIRANJE

 

 INFORMATIČKO TELEKOMUNIKACIJSKI ICT SUSTAVI:

 

HEP Sektor za poslovnu informatiku

HEP Distribucija d.o.o.

HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatske telekomunikacije d.d.

VIPnet d.o.o.

Optima telekom d.o.o.

Vodatel d.o.o.

Globalnet Grupa d.d.

Voljatel d.o.o.

Siemens d.d.

Dalekovod d.d.

Zračna luka Zagreb d.o.o.

Ravel d.o.o.

Telenerg d.o.o.

Projektni Biro Split d.o.o.

Datentechnik d.o.o.

Control Engineering d.o.o.

Elektroprojekt d.d.

TimCOM d.o.o.

Elzas d.o.o.

 

SUSTAVI ZAŠTITE:

 

HEP Proizvodnja d.o.o.

HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Končar – inženjering za energetiku i transport d.d.

Zagrebačka banka d.d.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

VIPnet d.o.o.

Ustanova Makronova

IN2 d.o.o.

Geokon d.o.o.

  

SAVJETOVANJE

 

TEHNIČKO SAVJETOVANJE:

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

HEP Proizvodnja d.o.o.

Končar – inženjering za energetiku i transport d.d.

IN2 d.o.o.

 

POSLOVNO SAVJETOVANJE:

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

HEP Proizvodnja d.o.o.

Vulin i Ileković d.o.o.

na vrh stranice

na početnu stranicu