English

 

  profil tvrtke
  projektiranje
  kvaliteta
  ICT sustavi
  sustavi zaštite
  reference
  uprava i stručni tim
  kontakt
  gdje smo

 

 

PROJEKTIRANJE

Uz jamstvo bogatog iskustva, niza značajnih osobnih referenci djelatnika, te strukovnih i zakonskih ovlasti, djelatnost projektiranja tvrtke AZTEK uključuje:

 

osnovne poslove na projektiranju i izradi projektne

dokumentacije:

S

·  provjere projektnih zadataka,

·   idejna rješenja,

·   idejne projekte,

·   stručne podloge za lokacijsku dozvolu,

·   glavne projekte,

·   dokumentacije za dobivanje dozvola,

·   izvedbene projekte,

·   troškovnike,

·   projekte izvedenog stanja, i

S

dodatne poslove na projektiranju i izradi projektne dokumentacije:

 

·   planove razvoja,

·   analize sustava (razjašnjenja mogućih

   sustava prema korisnosti, troškovima,

   ekonomičnosti i izvodljivosti),

·   ispitivanja i optimizacije sustava,

·   razrada projektnih zadataka za projektiranje

   trećih,

·   provjere usklađenosti sa projektima.

na vrh stranice

na početnu stranicu