English

  profil tvrtke
  projektiranje
  kvaliteta
  ICT sustavi
  sustavi zaštite
  reference
  uprava i stručni tim
  kontakt
  gdje smo

 
 

INFORMATIČKO TELEKOMUNIKACIJSKI ICT SUSTAVI 

 

Svakodnevnim praćenjem aktualnih događaja na telekomunikacijskom tržištu, vlastitim trajnim obrazovanjem i suradnjom sa znanstvenom zajednicom osiguravamo uvid u nadolazeće generacije informatičko telekomunikacijskih tehnologija u okviru kojih je tvrtka AZTEK specijalizirana za područja:

1

·  telekomunikacijskih infrastrukturnih mreža

  (kabelska kanalizacija, svjetlovodni i bakreni kabeli)

·   svjetlovodnih transmisijskih mreža (PDH, SDH, WDM)

·   IP/MPLS komunikacijskih mreža (MAN,WAN)

·   bežičnih širokopojasnih (WiMAX)

·   digitalnih mikrovalnih radio-relejnih sustava

·   mobilnih i fiksnih radijskih mreža

   (UHF/VHF,TETRA)

·   satelitske komunikacije

·   GSM/UMTS mreža

1

Kroz savjetovanje, projektiranje, i inženjering na području ICT tehnologija tvrtka AZTEK nudi slijedeće usluge:

 

·   analiza komunikacijskih potreba i zahtjeva korisnika

·   optimizacija komunikacijskih rješenja

·   izrada studija izvodljivosti

·   planiranje telekomunikacijskih i

   radiokomunikacijskih sustava

·   izrada projektne tehničke dokumentacije ICT sustava (svih

   faza projektiranja)

·   izrada dokumentacije za dobivanje dozvola

·   priprema i evaluacija natječaja

·   organizacija izvedbe

·   stručni nadzor nad izvođenjem